ARCO - hudební agentura

ČESKÉ SALONNÍ KVARTETO

kvarteto

České salonní kvarteto je sice mladý soubor, ale přesto je bohatý na umělecké zkušenosti. Všichni čtyři členové, houslista David Pospíšil, klarinetista David Marišler, klavírista Jiří Vopelka i violoncellista Pavel Chovanec mají již individuelně za sebou řadu aktivit nejen z oblasti komorní hudby ale i přímo z žánru charakterizujícího repertoirové zaměření souboru. Jedná se o hudbu typickou pro prostředí lázeňské kolonády či secesní kavárny. Tedy výběr populárních melodií jak klasické hudby 18. - 20. století, tak hudby, tehdy považované za zábavnou, dnes už řazené rovněž do hudby umělecké - to jest z období zlatého věku valčíku a operety. Bohatý archív souboru nabízí 12 různých hodinových programů se jmény klasiků zlatého období biedermaieru a valčíku, počínaje J. Lannerem, přes Srausse, Lehára, Kálmána, Nedbala, Fučíka či Vačkáře. Repertoir samozřejmě obsahuje i zlaté melodie G. Bizeta, A. Dvořáka a mnoha dalších autorů, zkrátka vše co má umět správný lázeňský orchestr. O oblibě souboru nejen v českých lázních svědčí pochvalný článek v deníku FRANKEN POST, ze 2.září 2004, kde se mimo jiné píše: ......überzeugen die vier Ensemblemitglieder vor allem mit ausgezeichneter Intonation und musikalischem Gespür (všichni čtyři hudebníci převádějí přesvědčivou intonaci i muzikálnost) .

kvarteto
kvarteto

REPERTOIR

Lanner, Brahms, Bizet, Smetana, Dvořák, Strauss, Lehár, Kálmán, Nedbal, Fučík, Vačkář, Lincke, Kreuder, Winkler, Kraus-Elka, Ketelbey, von Suppé...Hudební agentura ARCO - Martin Chovanec | KONTAKT: E-mail: arco@ora.cz, Tel.: +420 605 363 545, Fax.: +420 296 233 019